Cerum Web save

Versjon 11: Støtte for Terminal Server

CWS Setup 2011-12-06 16:00

  • Filer fra dokumentsystemet i Cerum kan redigeres direkte.
  • Filene vil bli åpnet av det programmet som Windows assosierer med fil-etternavnet. (F.eks Word ifm. .doc-filer)
  • CWS vil sørge for at filene automatisk lastes opp (inn i Cerum) når de lagres.
  • Flere filer kan lastes opp i én operasjon, vha. drag-and-drop
  • Mappestrukturer kan lastes opp

Dersom man ønsker å benytte Word eller Excel-maler med tag-felter kreves Office 2003, 2007 eller 2010. Kun filtypene .doc og .xls kan brukes som mal.