Cerum Construct - Stålbygg er et verktøy som hjelper deg å møte kravene til CE-merking av nye stålkonstruksjoner, samt NS-EN 1090-sertifiseringen.

Krav til foretaket

NS-EN 1090 skal sikre at konstruksjonen er produsert etter gjeldende krav. Sporbarhet, oppdatert kompetanse og avvikskontroll er noe av det Cerum Construct tar hånd om, og samler i en oversiktlig løsning.

Cerum Construct innfrir kravet til bruk av sveiseproseryrer med tilhørende sveiselister og full sporbarhet.

Som ansvarlig enhet er Cerum Construct et nyttig verktøy når "forskrift om byggesak §10" skal følges.